Добавяне на уеб сайт
Забранява се въвеждането на сайтове, които са на поддомейни в каталога! За поддомейн се счита сайт от типа category.site.com.
Такъв тип сайтове се трият без предупреждение!
Име на уеб сайта:
URL на уеб сайта:
Описание на уеб сайта:
Код: